ABOUT US

SMARTECH

สมาร์ทเทค มอเตอร์ เราพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงจากสนามแข่งระดับโลก ภายใต้แบรนด์ Felo และ RAPID ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ช่วยยกระดับประสบการณ์ในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ขับขี่ โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ

เราใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิจัย พัฒนา การออกแบบ การผลิตที่ได้มาตรฐานรวมถึงการบริการหลังการขาย เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้เป็นเจ้าของ Felo และ RAPID

วิจัยและพัฒนา

เรามุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติและพร้อมที่จะขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคอาเซียน และเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกในตลาดโลก

เศรษฐกิจสีเขียว

ผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจของเราสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และการพัฒนาที่ยั่งยืน

สมาร์ทเทค มอเตอร์ เราสร้างนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตเพื่อคุณ