สำหรับการใช้งานขณะเกิดฝนตกและมีน้ำท่วมเกิดขึ้น ยังคงสามารถขับลุยน้ำได้อย่างปลอดภัย โดยความสูงของน้ำต้องไม่สูงเกินกว่าครึ่งของวงล้อโดยเด็ดขาด

เบื้องต้นควรตรวจสอบลมยางเป็นประจำ หยอดน้ำมันหล่อลื่นบริเวณจุดหมุน และไม่ใช้เครื่องอัดฉีดในการล้าง ควรชาร์จแบตเป็นประจำอย่างน้อย 2 สัปดาห์/ครั้ง ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป เพื่อลดการใช้พลังงาน และถนอมแบตเตอรี่

ทางเราแนะนำไม่ควรจอดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านานเกินไป การไม่ชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลานานเกินกว่า 2 สัปดาห์จะทำให้แบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และทำให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์แบตเตอรี่ได้

สำหรับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมโดยเฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ และคุณภาพของเซลล์แบตเตอรี่ที่นำมาใช้งาน และสิ่งสำคัญขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่มีผลต่ออัตราเร่ง, ความเร็วในการขับขี่ รวมถึงระยะทางในการขับขี่ลดลงด้วยเช่นกัน

สำหรับการชาร์จไฟแบตเตอรี่ ท่านสามารถใช้อุปกรณ์ที่ให้มากับตัวรถชาร์จได้เลย โดยไม่ต้องรอให้แบตเตอรี่หมดก่อน การใช้งานจนแบตเตอรี่หมดเป็นการทำให้แบตเตอรี่เสื่อม หรือเสียหายเร็วกว่าปกติ

หากท่านชาร์จไฟแบตเตอรี่ทิ้งไว้ข้ามคืน โดยไม่ต้องกังวลใจ เพราะที่ชาร์จมีระบบตัดไฟอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการชาร์จไฟเต็มแล้ว

ท่านสามารถเข้ารับการตรวจเช็คระยะ / ซ่อมบำรุง / เปลี่ยนอะไหล่ / เคลมอะไหล่ ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน หรือสามารถสั่งซื้ออะไหล่ได้โดยตรงจากทางสำนักงานใหญ่ ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า 02-1179258 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:30 น.

สำหรับการเช็คระยะของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีดังนี้
– เข้ารับบริการครั้งแรก: 3 เดือน หรือ 1,000 กิโลเมตร
– เข้ารับบริการครั้งถัดไป ทุกๆ 1 ปี หรือ 5,000-10,000 กิโลเมตร หรือตามที่บริษัทกำหนด

“สำหรับการจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ของทาง FELO/RAPID สามารถทำได้เหมือนกันกับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป
โดยเงื่อนไขรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่สามารถจดทะเบียนได้ จะต้องมีกำลังมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 250 วัตต์ และมีความเร็วสูงสุดที่ 45 กิโลเมตร/ชั่วโมงขึ้นไป”

สำหรับการนำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ของทาง FELO/RAPID ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่จำเป็นต้องขอป้ายทะเบียนเหลืองค่ะ

สำหรับสถานที่จดทะเบียน รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีดังนี้
1. กรุงเทพฯ สามารถจดทะเบียนได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถจักรยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร
2. ต่างจังหวัด สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดนั้น ๆ ได้เลยค่ะ

สำหรับขั้นตอนการจดทะเบียน หากท่านยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสภาพรถ พร้อมจดทะเบียนรถ และมอบแผ่นป้ายทะเบียนรถให้ในวันนั้นๆ

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการยื่นจดทะเบียน มีดังนี้
1. แบบคำขอการจดทะเบียนรถ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ
3. เอกสารการแจ้งจำหน่ายจากบริษัทฯ ผู้ผลิต
4. สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่าซื้อ ของเจ้าของรถ
5. ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
6. หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
*กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จะมีดังนี้
1. ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
2. ป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามอัตราค่าธรรมเนียมได้อีกครั้งที่กรมการขนส่ง ณ.วันที่ท่านไปจดทะเบียน

สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลจะจัดเก็บภาษีประจำปีเป็นรายคัน คันละ 50 บาท

สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สามารถทำประกันภัย พ.ร.บ.ได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายปีละ 323.14 บาท

สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สามารถต่อประกันภัย พ.ร.บ.ได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายปีละ 323.14 บาท

สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ท่านจะต้องทำใบขับขี่เช่นเดียวกับมอเตอร์ไซค์น้ำมัน